"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Przestrogi Boga przed lekceważeniem przykazania miłości bliźniego

Słowa Pana Jezusa zapisane w "Dzienniczku":

"Nawet najsilniejsza wiara, nic nie pomoże bez uczynków" (Dz 742).

"Jeśli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone - uprzedzając sądy Moje miłosierdziem." (Dz 1317).

"Dusze wybrane, które nie mają ducha Mojego, które żyją literą, tę literę przeniosły nad ducha Mojego, nad ducha miłości. Cały zakon mój oparłem na miłości, a jednak tej miłości nawet w zakonach nie widzę, dlatego smutek napełnia Mi serce" (Dz 1478).

"Dusze bez miłości i poświęcenia, dusze pełne egoizmu i samolubstwa, dusze pyszne i zarozumiałe, dusze pełne przewrotności i obłudy, dusze letnie, które mają zaledwie tyle ciepła, aby się same przy życiu utrzymać. Serce Moje znieść tego nie może. Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, bo są ani dobrzy ani źli ... A jeżeli się nie nawrócą i nie zapalą pierwotną miłością, podam ich w zagładę świata tego ..."  (Dz 1702).


Słowa Pana Jezusa zapisane w Piśmie świętym:

"Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną ..."
(Mt 25,41-46).  


Słowa Apostołów (pisane, jak całe Pismo Św., pod natchnieniem Ducha Bożego):

- św. Jana:

"Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci" (1 J 3,14),

"Jeśliby ktoś mówił:"Miłuję Boga", a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi"(1 J 4,20),

"Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata" (1 J 3,10), 

"Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością" (1 J 4,8),

"Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy" (1 J 2,11),

"Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności" (J 2,9).

- św. Jakuba:

"Tak też jest martwa wiara bez uczynków" (Jk 2,26),

"Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy" (Jk 4,17).

- św. Pawła:

"Giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia" (2 Tes 2,10),

"Gdybym ... posiadał wszelką wiedzę i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym" (1 Kor 13,2).


Słowa zapisane w Starym Testamencie:

"Kto zatyka uszy na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku" (Prz 21,13). 


Wersja do druku Przestrogi Boga przed lekceważeniem przykazania miłości bliźniego drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony