"Nadeszła godzina objawienia odwiecznego miłosierdzia miłości Boga"   "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny!" (Łk 6,36)
Kult Miłosierdzia Bożego - Święta Faustyna

Przedmiot i istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

      Właściwym przedmiotem tego nabożeństwa jest miłosierdzie Boga w Trójcy Jedynego. Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie.

      Istotą zaś nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest całkowita ufność wobec Boga - jest to postawa dziecka, które w każdej sytuacji ufa miłosiernej miłości i wszechmocy Ojca Niebieskiego; pierwszym i zasadniczym wyrazem czci Miłosierdzia Bożego jest właśnie akt ufności. Pan Jezus obiecał: "Niepojętych łask pragnę udzielać duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu (Dz 687). "Niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosiedziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem (Dz 1520). Ufność jest nie tylko samą istotą, duszą tego nabożeństwa, ale i warunkiem czerpania łask. Mówił Jezus: "Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca" (Dz 1578). "Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie" (Dz 1273). "Żadna dusza, która wzywała miłosierdzia Mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufała dobroci Mojej" (Dz 1541).

     Drugim istotnym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jest praktykowanie miłosierdzia wobec bliżnich: czynem, słowem, modlitwą. "Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliżnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu" (Dz 742). Postawa czynnej miłości bliźniego jest również warunkiem otrzymania łask. "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia Mojego w dzień sądu. O, gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone - uprzedzając sądy Moje miłosierdziem" (Dz 1317). Pan Jezus pragnie, aby Jego czciciele w ciągu dnia dokonywali chociaż jednego dzieła miłosierdzia czynem, słowem lub modlitwą.

      Jezus, poza ufnością i praktykowaniem miłosierdzia na co dzień, przedstawił jeszcze S. Faustynie pięć nowych form kultu Miłosierdzia Bożego (pięć postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego): obraz Jezu ufam Tobie, Święto Miłosierdzia Bożego, koronkę do Miłosierdzia Bożego, godzinę Miłosierdzia Bożego i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.


Wersja do druku Przedmiot i istota nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego drukuj

Jezus i Święta Faustyna
Wyszukiwarka
na górę strony